หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > กรมบัญชีกลางประกาศยกเลิก ว.845 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติฯ ใหม่ ตาม ว.78

กรมบัญชีกลางประกาศยกเลิก ว.845 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติฯ ใหม่ ตาม ว.78

10/02/2023

วันที่ 31 มกราคม 2565 กรมบัญชีกลางประกาศยกเลิก ว.845 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติฯ ใหม่ ตาม ว.78  มีมาตรการใหม่

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติตาม ว78

https://bit.ly/3ufNP89