หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > ประกาศ ห้ามแก้ไขดัดแปลง หนังสือรับรอง MiT

ประกาศ ห้ามแก้ไขดัดแปลง หนังสือรับรอง MiT

29/08/2022

"ใบรับรองนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ห้ามแก้ไขดัดแปลง การใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ส.อ.ท. กำหนด"