หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > ขอ Code ส่วนลดก่อนใช้

ขอ Code ส่วนลดก่อนใช้

05/07/2023

ติดต่อเจ้าหน้าที่ขอ Code ส่วดลด ได้ที่ Line : @mitofficial 1. แจ้งชื่อบริษัท 2.รอตรวจสอบสิทธิการใช้ส่วดลด 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ยื่นยันสิทธิแล้ว โปรดออกใบแจ้งชำระเงิน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 3.1  อัตราค่าใบรับรองใหม่ ต้องออกเฉพาะใบรับรองใหม่เท่านั้น 3.2 อัตราค่าใบรับรองต่ออายุ  ต้องออกเฉพาะใบรับรองใหม่เท่านั้น 4. แจ้งเลขที่ใบแจ้งชำระเงิน เลขที่ INV...... 5. รับหมายเลข Code  จากเจ้าหน้าที่
6. เลือกวิธีโอนชำระแบบกรอกเลขที่บัญชี จากนั้นกรอกจำนวนเงินหลังหักส่วดลดแล้ว
7. ใส่ระหัส 
Code ส่วดลด ณ จุด บันทึกขณะทำการโอน
8. แนบหลักฐานการชำระเงิน
9. รอตรวจสอบการชำระเงินจากเจ้าหน้าที่การเงิน