หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > เอกสารแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ว.78

เอกสารแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ว.78

02/02/2022

Download Link:

https://bit.ly/3ufNP89