หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > อบรมการขึ้นทะเบียนสินค้า Made in Thailand (How to MiT)

อบรมการขึ้นทะเบียนสินค้า Made in Thailand (How to MiT)

04/07/2024


📣"เปิดโอกาสเข้าสู่ตลาดภาครัฐด้วยสินค้า MiT"


ห้ามพลาดขึ้นทะเบียนสินค้า MiT เพิ่มโอกาสค้าขายตลาดภาครัฐ


🔖สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าในประเทศไทยเข้าร่วมฟังบรรยาย การรับรองสินค้า Made in Thailand และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน


📝วิทยากร : อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส


🔹วันพุธที่ 31 มิ.ย 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.


💻 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


https://events.fti.or.th/events/76


☎️ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่


Call Center 1453 กด*


หรือโทร 023451100 ,1024 , 1109 , 1244


MIT


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย