ผลการค้นหา อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ DD


อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ DD

เลขที่ใบรับรอง MiT

: MiT6409004204

สถานะ MiT

:


บริษัท

: บริษัท แดดดีเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

รุ่น

: A-series

รหัสบาร์โค้ด

:

วันที่ออกใบรับรอง MiT

: 27/09/2564

วันหมดอายุ

: 27/09/2565

อินเวอเตอร์ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ DD รุ่น A-Series ชื่อ อังกฤษ = DD Solar Inverter for Pump (A-Series) แหล่งจ่ายขาเข้า มี 2 ทางคือ 1. Solar Cell ย่านแรงดันใช้งาน ตั้งแต่ 200V ถึง 450V กระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10A 2. ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 220V 50Hz (185V-250Vac) กระแสพิกัด 20A ใช้ขับปั้มน้ำ ประเภทที่เป็น Motor 220V 50/60Hz ดังนี้ 1. ชนิด 3เฟส ต่อบัสที่กล่องข้างMotor ในรูปแบบเพื่อใช้ 220V U,V,W (Line to Line) 2. ชนิด 1 เฟส 220V 50/60Hz ทั่วไป ต้องมา 3 สาย Run, Common, Start จากตัวปั้ม นำออกจาก ชุด Cap Start เพื่อต่อ 3 สาย เข้า Inverter โดยตรง หมายเหตุ : ใช้กับระบบปั๊มน้ำเท่านั้น
ขนาดผลิตภัณฑ์ : 30.6cm. x51cm.x19cm.
ข้อมูลจำเพาะ : ส้ม-ดำ
นายสามารถ ฉันท์แต่ง
baandad2016@gmail.com
035861844