ผลการค้นหา โต๊ะเรียน-เก้าอี้เรียน (มอก.)


โต๊ะเรียน-เก้าอี้เรียน (มอก.)

เลขที่ใบรับรอง MiT

: MiT6408002742

สถานะ MiT

: ผ่านการรับรอง MiT


บริษัท

: บริษัท ตงวาเฮง จำกัด

รุ่น

: ระดับขนาด 6

รหัสบาร์โค้ด

:

วันที่ออกใบรับรอง MiT

: 17/08/2566

วันหมดอายุ

: 17/08/2568

ทำด้วยพลาสติก Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติยืดหยุ่น เป็นระบบน็อคดาวน์ สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ทุกชิ้นส่วน ทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาล้างจาน แอลกอฮอล์ น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ
ขนาดผลิตภัณฑ์ : ขนาดโต๊ะ กว้าง 400 mm. ยาว 600 mm. สูง 765 mm. ขนาดเก้าอี้ กว้าง 404 mm. สูง 464 mm.
ข้อมูลจำเพาะ : เทา
นายธารินทร์ พุทธิวนิช
twh.marketing@gmail.com
022112530