ผลการค้นหา โต๊ะเรียน-เก้าอี้เรียน


โต๊ะเรียน-เก้าอี้เรียน

เลขที่ใบรับรอง MiT

: MiT6408002740

สถานะ MiT

:


บริษัท

: บริษัท ตงวาเฮง จำกัด

รุ่น

: ประถมศึกษา ระดับขนาด 4

รหัสบาร์โค้ด

:

วันที่ออกใบรับรอง MiT

: 17/08/2564

วันหมดอายุ

: 17/08/2565

ทำด้วยพลาสติก Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติยืดหยุ่น เป็นระบบน็อคดาวน์ สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ทุกชิ้นส่วน ทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาล้างจาน แอลกอฮอล์ น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ
ขนาดผลิตภัณฑ์ : ขนาดโต๊ะ 40 x 60 x 67 cm.ขนาดเก้าอี้ 39 x 38 x 38 cm.
ข้อมูลจำเพาะ : เทา
นายธารินทร์ พุทธิวนิช
twh.marketing@gmail.com
0-2211-2530, 0-2212-4120