หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO หรือ IEC 29110

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO หรือ IEC 29110

03/05/2022

depa ร่วมกับ กลุ่มฯ ดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       

      เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (DP Build-up Project)

1. ฝึกอบรมมาตรฐาน ISO/IEC 29110

2. พัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Development Unit

3. เพิ่มทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลในยุคเทคโนโลยีอุบัติใหม่

4. ฝึกอบรม ISO/IEC 29110 Implementation Plan

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม:

https://www.link.in.th/AoVfZ