หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > กรมบัญชีกลางประกาศยกเลิก ว.845 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติฯ ใหม่ ตาม ว.78

กรมบัญชีกลางประกาศยกเลิก ว.845 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติฯ ใหม่ ตาม ว.78

03/02/2022

วันที่ 31 มกราคม 2565 กรมบัญชีกลางประกาศยกเลิก ว.845 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติฯ ใหม่ ตาม ว.78  มีมาตรการใหม่