หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > Made in Thailand กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง (Online) ครั้งที่ 9

Made in Thailand กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง (Online) ครั้งที่ 9

20/10/2021

ลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/3G1tEy4