หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > เอกสารการบรรยาย MiT กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เอกสารการบรรยาย MiT กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

16/08/2021

ดาวนโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย MiT กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ที่ https://bit.ly/2WngUjb